Регламент Студентської ліги Львівщини з гри «Що? Де? Коли?» сезон 2018-2019 років

Організатор змагань: Львівська обласна ліга інтелектуальної творчості (ЛОЛІТ).

Період змагань: грудень 2018 року – травень 2019 року.

Місце проведення змагань: визначається оргкомітетом не пізніше ніж за тиждень до їх початку.


I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Змагання складаються з трьох етапів. Етап складається з трьох турів, в кожному з яких розігруються 12 запитань.

1.2. Турнір проводиться українською мовою.II. ПРАВИЛА ГРИ «ЩО? ДЕ? КОЛИ?»

2.1. Змагання чемпіонату відбуваються за правилами Кодексу МАК, з уточненнями, викладеними у цьому Регламенті.

2.2. Одночасно брати участь у діях команди під час гри може не більше шести осіб.

2.3. Заміни з числа заявлених на етап гравців, проводяться протягом перерв між турами.

2.4. Завдання команд-своєчасно дати правильну відповідь на запитання, котре задав ведучий. За кожну правильну відповідь команда отримує одне ігрове очко.

2.5. Відповіді даються у письмовому вигляді.

2.6. Ведучий оголошує номер запитання, задає саме запитання після чого починається відлік чистого часу, рівно 60 секунд. За 10 секунд до закінчення обговорення дається попереджувальний сигнал. Після закінчення 60 секунд дається 10 секунд для письмового дооформлення відповіді та передачі її до суддівської групи.

2.7. Команда вважається такою, що здала відповідь вчасно, якщо її капітан(гравець) підняв руку догори з письмовою відповіддю до закінчення 70 секунд, відведених на оформлення відповіді на запитання, і здав її асистентові суддівської групи.

2.8. Відповіді, які здані із запізненням, не розглядаються.

2.9. Письмові відповіді команд зберігаються до часу остаточного підведення підсумків етапу змагань.

2.10. Відповідь вважається неправильною, якщо:

- не розкриває суті запитання з достатнім ступенем конкретизації (необхідна ступінь конкретизації повинна бути вказана у запитанні чи визначається суддівською групою);

- форма відповіді не відповідає формі запитання;

- команда здала більше одного варіанту відповіді, хоча б один з яких не є правильним;

- у відповіді допущені грубі помилки (неправильно названі імена, прізвища, назви, дати, спосіб дії і т.д.) , що спотворюють чи змінюють суть відповіді.

2.11. Інформація в дужках суддівством не береться до уваги.

2.12. Під час змагань заборонено використовувати мобільні телефони, довідкову літературу, ноутбуки та інші технічні засоби.III. СЛУЖБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ЧЕМПІОНАТУ

3.1. Змагання обслуговують: ведучий, суддівська група; асистенти суддівської групи, апеляційне журі.

3.2. Ведучий.
Для проведення етапу змагань оргкомітет призначає ведучого, який зачитує запитання, а у випадку відсутності сигналів сповіщення веде відлік часу. Ведучий спостерігає за дотриманням умов регламенту і порядком ведення гри. Ведучий має право робити зауваження та попередження учасникам змагань, а також присутнім та глядачам.

3.3. Суддівська група.
Для проведення етапу змагань оргкомітет призначає суддівську групу, яка оцінює відповіді команд та підбиває підсумки змагань. Суддівська група має право робити зауваження та попередження учасникам змагань, а також присутнім та глядачам. У випадку відсутності на картці номера команди, що дала відповідь, суддівська група має право не враховувати цю відповідь при підведенні підсумків. При потребі ведучий може виконувати функції суддівської групи.

3.4. Апеляційне журі.
У випадку незгоди із рішенням суддівської групи щодо визначення правильності відповіді на певне запитання турніру, команда протягом 30 хв. від часу закінчення етапу має право подати письмову заяву (апеляцію) із викладенням суті неправомірного, на її думку, рішення. Команді, що подала апеляцію, додатково надається 24 години від часу закінчення етапу на подання аргументів та фактів на свою користь. Апеляційне журі розглядає виключно апеляції щодо зарахування відповіді команді, яка апелює, або щодо зняття питання. Апеляція приймається суддівською групою разом із фінансовою заставою у розмірі 100 грн., яка повертається команді у випадку прийняття апеляційним журі позитивного для неї рішення. Термін розгляду апеляції – не більше 7 днів від закінчення часу подання апеляцій. Рішення апеляційного журі є остаточними і оскарженню не підлягають. У випадку відхилення апеляції сума застави йде до фонду Оргкомітету змагань, а у випадку позитивного для команди рішення фінансова застава повертається команді, а функціонування апеляційного журі оплачує оргкомітет змагань. Заборонено подавати апеляції на відповіді інших команд. Рішення апеляційного журі є остаточними та оскарженню не підлягають.

3.5. Асистенти суддівської групи.
Для проведення етапу змагань безпосередньо перед грою призначаються асистенти суддівської групи, які приймають у команд картки з відповідями, слідкують щоб зміст зібраних відповідей не був доступним іншим командам, фіксують під час турніру випадки некоректної поведінки команд і глядачів та повідомляють про них суддівській групі.IV. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ.

4.1. До участі в змаганнях Студентської ліги Львівщини з гри «Що? Де? Коли?» допускається команда, яка у встановлений оргкомітетом термін подала зголошення та склад якої, відповідає даному регламенту.

4.2. У Студентській лізі Львівщини з гри «Що? Де? Коли?» можуть брати участь гравці які є студентами денної форми навчання ВНЗ Львівщини, або ще були ними на час проведення першого етапу.

4.3. Зголошення до участі в змаганнях Студентської ліги Львівщини з гри «Що? Де? Коли?» за формою містить стартовий список команди (не більше 8 гравців, причому двоє з них-запасні).

4.4. До участі в етапі змагань допускається команда, яка здала внесок за етап.V. ШТРАФНІ САНКЦІЇ.

Штрафною санкцією є командне попередження, що виноситься суддями на підставі інформації від асистентів та ведучого. Після третього командного попередження, команда дискваліфікується до закінчення етапу.
Попередження командам виносяться за:
– висловлювання та/або дії, що ображають гравців, глядачів, ведучого, суддівську групу, асистентів;
– дії, що перешкоджають гравцям, ведучому, суддівській групі, адміністратору, асистентам, проводити гру, зокрема, шум під час читання запитання, під час хвилини обговорення, під час повторного читання запитання.VІ. ПЕРЕМОЖЦІ ЗМАГАНЬ.

6.1. Переможцем Студентської ліги Львівщини з гри «Що? Де? Коли?», проголошується команда яка набрала найбільшу суму ігрових очок (правильних відповідей) у трьох етапах змагань. У випадку, якщо дві або більше команд набрали однакову кількість ігрових очок, процедура розподілу місць є наступною. Перевага команди (вище місце) визначається за такими додатковими показниками:
1) сума місць за три етапи (менша сума – вище місце);
2) сума місць у турах на трьох етапах (менша сума – вище місце);
3) сума ігрових очок у двох етапах; (відкидаються два найгірших етапи)
4) сума місць за два етапи (менша сума – вище місце);
5) сума місць у турах двох етапів (менша сума – вище місце);
6) результати жеребкування.

6.2. В етапі змагань не допускається присвоєння однакового місця двом командам. Основним показником для визначення місця команди на етапі є кількість правильних відповідей на запитання. Якщо команди на етапі змагань дали однакову кількість правильних відповідей, то в дію вступає додатковий показник- рейтинг (R) , котрий рахується за формулою: R= N+1, де N – кількість, команд котрі не відповіли правильно на дане запитання. Якщо ж і цей показник виявиться ідентичним, то рахується сума місць в турах для цих команд, чим вона менша, тим вище місце команди , у випадку рівності й цих показників до уваги беруться показники кращих двох (при потребі одного) кращих турів для цих команд. Якщо за додатковими показниками визначити місце команди не вдалося, місця команд визначаються жеребкуванням


Вимоги до організаторів. Організатори зобов’язані підготувати пакет якісних питань, а також належні умови проведення змагань.


Оргкомітет змагань: Олег Йонка, Іван Карбовник, Андрій Середницький, Олександр Хлевной, Олександр Герасун, Володимир Жмурко.

Голова оргкомітету змагань: Володимир Войтюк.

Контактні телефони: +38 (093)  60 30 229,  +38(098) 066 07 21.